New items
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Design thinking : inspiracje dla dydaktyki
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)