New items
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Drgania układów mechanicznych