New items
Wariant zakładowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali wz P-V (108) _ 001. wariant podstawowy do zrzutu z wyciąganiem metodą zrzutu z małą prędkoscią lądowania z jednym spadochronem G-11B
Siły Powietrzne Federacji Rosyjskiej w świetle zmian w środowisku bezpieczeństwa Rosji
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Ekonomika logistyki. Cz. 6,