New items
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)
Chwile przełomu : 25 wydarzeń, które zmieniły dzieje Polski / Kamil Janicki, Dariusz Kaliński, Rafał Kowalczyk, Piotr Kroll, Michael Morys-Twarowski, Sebastian Pawlina, Maciej A. Pieńkowski, Agata Sosnowska, Paweł Stachnik
Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Cz. 1
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej