New items
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia