New items
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online
Inżynieria oprogramowania
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni