New items
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Etykieta wartości
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors