New items
Introduction to Hydrocodes
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Instrukcja użytkowania 155 mm naboju z pociskiem odłamkowo-burzącym z gazogeneratorem EOFdMKM DV
Elementy bezpieczeństwa informacji
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu