New items
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_01: desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów