New items
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce