New items
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych