Nowości
Podstawy telekomunikacji : telekomunikacja analogowa i cyfrowa
Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie
Polski transport samochodowy ładunków
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Cyberwojna : wojna bez amunicji?