New items
CCIE Routing and Switching v5.0 Official Cert Guide. Volume 1
Tactical navigation. P. 1,
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Metodyka projektowania i oceny procesów magazynowania w szeregowo zintegrowanych łańcuchach logistycznych