Nowości
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Bezpieczeństwo informacyjne państwa : wybrane problemy
Mściciel: ostatni snajper
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy