New items
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Szkoła Orląt spełnione marzenia : 95 lat Szkoły Orląt
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Ocena zgodności : wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi