New items
Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski
Program szkolenia spadochronowo - desantowego specjalistycznego : szkolenia kandydatów na instruktorów zrzutów towarowych
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych
Instrukcja badania zdarzeń spadochronowo-desantowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej