New items
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)