New items
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO
Interakcje polsko-niemieckie w obszarze bezpieczeństwa
Zarządzanie informacją
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],