New items
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Biologiczne podstawy psychologii
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych