New items
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 3],
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP : D-4(B) wersja 2
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Wojska specjalne