New items
Program szkolenia pododdziałów dalekiego rozpoznania
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
System walki w armiach wybranych państw oraz NATO
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Funkcjonowanie osób w starszym wieku