New items
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Wykłady z matematyki
Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz : pierwszy dowódca konspiracji