Nowości
Prawo pracy
Żołnierze niezłomni ; Podziemna Armia powraca
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Wojna o wolność 1920. T. 1,