New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Lądowe i morskie systemy obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP : DD -3.32.(A)
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,