New items
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1