Nowości
Mściciel: ostatni snajper
Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu : Bandera, Szeptycki, OUN
Prawo pracy
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego