New items
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe
Prawo administracyjne materialne
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Hydrologiczno-meteorologiczne zabezpieczenie operacji połączonych : DD-3.11(A)