New items
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Instrukcja badania zdarzeń spadochronowo-desantowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa