New items
Zwalczanie terroryzmu
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia