New items
Zdolności operacyjno-taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych RP
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Wybrane elementy logiki
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3