New items
Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw : wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia