New items
Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015
1920-2020 kontruderzenie znad Wieprza : historia i pamięć
Paradygmaty logistyki wojskowej
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej