New items
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [3],
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty