Nowości
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Bezpieczeństwo powietrzne. Cz.4 Pt. 4
Program szkolenia indywidualnego Wojsk Obrony Terytorialnej
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej