New items
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1
Gospodarka a środowisko i ekologia
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Podstawy gospodarki odpadami