New items
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Szkolenie z miedzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.0.1(B)
Czesi : przewodnik po historii narodu i państwa
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania