New items
Militarne obszary komunikacji strategicznej
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4],
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Metoda zarządzania ryzykiem operacyjnym w transporcie drogowym
Problematyka zarządzania wiedzą w formacjach mundurowych systemu bezpieczeństwa państwa