New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Uwiedź klienta : marketing w social mediach