New items
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
CCNP and CCIE Enterprise Core ENCOR 350-401 : Official Cert Guide
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Czemierniki : dzieje wsi, miasta, osady