New items
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Zaolzie 1938
Podstawy ekonometrii w Excelu
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889-1936