New items
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo