New items
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej