New items
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych