New items
GPS : theory, algorithms and applocations
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Ostatni snajper