New items
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce : monografia
Podstawy ekonometrii w Excelu
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1