New items
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)
Historia ustroju i prawa Polski w pigułce
Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce = Prevention of risky behaviours in theory and practice
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe