New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Obsługa celna w transporcie międzynarodowym : uwarunkowania i wyzwania XXI wieku
Podstawy elektrodynamiki
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć